Homepage -->>

Ostatnio dodane

06.09.2018 - Aktualizacja danych

Zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Dochody ludności; Integracja społeczna, Finanse publiczne, Kultura; Turystyka; Sport, Ochrona środowiska, Ochrona zdrowia, Przedsiębiorczość i konkurencyjność, Rachunki narodowe, Rolnictwo, Rynek pracy, Sprawność państwa i bezpieczeństwo publiczne, Transport i łączność.


09.08.2018 - Aktualizacja danych

Zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Dochody ludności; Integracja społeczna, Infrastruktura, Ochrona środowiska, Rynek pracy.


22.06.2018 - Aktualizacja danych

Zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Edukacja i wychowanie, Kapitał społeczny, Kultura; Turystyka; Sport, Ochrona środowiska, Rolnictwo, Rynek pracy, Społeczeństwo informacyjne, Transport i łączność, Wymiana międzynarodowa; Inwestycje zagraniczne.


23.05.2018 - Aktualizacja danych

Zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Badania i innowacje, Edukacja i wychowanie, Ochrona środowiska, Rachunki narodowe, Transport i łączność.


16.04.2018 - Aktualizacja danych

Zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Dochody ludności; Integracja społeczna, Edukacja i wychowanie, Kapitał społeczny, Przedsiębiorczość i konkurencyjność, Transport i łączność, Wymiana międzynarodowa; Inwestycje zagraniczne.


04.04.2018 - Aktualizacja danych

Zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Badania i innowacje, Edukacja i wychowanie, Energia, Finanse publiczne, Infrastruktura, Kultura; Turystyka; Sport, Ludność, Ochrona środowiska, Rachunki narodowe, Rolnictwo, Rynek pracy, Społeczeństwo informacyjne, Wymiana międzynarodowa; Inwestycje zagraniczne.


28.02.2018 - Aktualizacja danych

Zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Edukacja i wychowanie, Infrastruktura, Kultura; Turystyka; Sport, Ludność, Ochrona środowiska, Przedsiębiorczość i konkurencyjność, Rachunki narodowe, Rolnictwo, Spójność terytorialna.


16.02.2018 - Aktualizacja danych

Zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Badania i innowacje, Dochody ludności; Integracja społeczna, Edukacja i wychowanie, Energia, Kapitał społeczny, Ochrona środowiska, Produkcja; Sprzedaż detaliczna; Ceny, Przedsiębiorczość i konkurencyjność, Rachunki narodowe, Rolnictwo, Społeczeństwo informacyjne, Sprawność państwa i bezpieczeństwo publiczne.


18.12.2017 - Aktualizacja danych

Zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Badania i innowacje, Edukacja i wychowanie, Energia, Infrastruktura, Kultura; Turystyka; Sport, Ludność, Ochrona środowiska, Ochrona zdrowia, Produkcja; Sprzedaż detaliczna; Ceny, Przedsiębiorczość i konkurencyjność, Rachunki narodowe, Społeczeństwo informacyjne, Spójność terytorialna, Transport i łączność.


09.11.2017 - Aktualizacja danych

Zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Dochody ludności; Integracja społeczna, Finanse publiczne, Kultura; Turystyka; Sport, Rachunki narodowe, Rolnictwo, Rynek pracy, Sprawność państwa i bezpieczeństwo publiczne, Transport i łączność.


07.09.2017 - Aktualizacja danych

Zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Ochrona środowiska, Ochrona zdrowia, Produkcja; Sprzedaż detaliczna; Ceny, Rolnictwo, Rynek pracy, Społeczeństwo informacyjne, Sprawność państwa i bezpieczeństwo publiczne, Transport i łączność.


01.08.2017 - Aktualizacja danych

Zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Edukacja i wychowanie, Kultura; Turystyka; Sport, Ochrona środowiska, Ochrona zdrowia, Przedsiębiorczość i konkurencyjność, Rachunki narodowe, Rynek pracy, Wymiana międzynarodowa; Inwestycje zagraniczne.


26.06.2017 - Aktualizacja danych

Zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Badania i innowacje, Energia, Infrastruktura, Kapitał społeczny, Produkcja; Sprzedaż detaliczna; Ceny, Przedsiębiorczość i konkurencyjność, Rachunki narodowe, Społeczeństwo informacyjne, Sprawność państwa i bezpieczeństwo publiczne.


23.05.2017 - Aktualizacja danych

Do systemu włączono Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), przyjętą przez Radę Ministrów. Ponadto zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Edukacja i wychowanie, Energia, Finanse publiczne, Kapitał społeczny, Kultura; Turystyka; Sport, Ochrona środowiska, Produkcja; Sprzedaż detaliczna; Ceny, Rachunki narodowe, Rynek pracy, Społeczeństwo informacyjne, Spójność terytorialna, Transport i łączność, Wymiana międzynarodowa; Inwestycje zagraniczne.


25.04.2017 - Aktualizacja danych

Zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Dochody ludności; Integracja społeczna, Edukacja i wychowanie, Energia, Kapitał społeczny, Kultura; Turystyka; Sport, Ludność, Ochrona zdrowia, Przedsiębiorczość i konkurencyjność, Rachunki narodowe, Rynek pracy, Sprawność państwa i bezpieczeństwo publiczne, Transport i łączność.


28.03.2017 - Aktualizacja danych

Zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Dochody ludności; Integracja społeczna, Energia, Finanse publiczne, Kultura; Turystyka; Sport, Ochrona środowiska, Ochrona zdrowia, Produkcja; Sprzedaż detaliczna; Ceny, Przedsiębiorczość i konkurencyjność, Rolnictwo, Rynek pracy, Społeczeństwo informacyjne, Transport i łączność.


13.02.2017 - Aktualizacja danych

Zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Badania i innowacje, Edukacja i wychowanie, Energia, Ludność, Przedsiębiorczość i konkurencyjność, Rachunki narodowe, Rolnictwo.


17.01.2017 - Aktualizacja danych

Zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Dochody ludności; Integracja społeczna, Edukacja i wychowanie, Energia, Kapitał społeczny, Kultura; Turystyka; Sport, Ludność, Ochrona środowiska, Ochrona zdrowia, Przedsiębiorczość i konkurencyjność, Rachunki narodowe, Rolnictwo, Rynek pracy, Społeczeństwo informacyjne, Spójność terytorialna, Sprawność państwa i bezpieczeństwo publiczne, Transport i łączność, Wymiana międzynarodowa; Inwestycje zagraniczne.


13.12.2016 - Aktualizacja danych

Zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Badania i innowacje, Edukacja i wychowanie, Energia, Ludność, Ochrona środowiska, Przedsiębiorczość i konkurencyjność, Rachunki narodowe, Rolnictwo, Rynek pracy, Transport i łączność, Wymiana międzynarodowa; Inwestycje zagraniczne.


14.11.2016 - Aktualizacja danych

Zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Dochody ludności; Integracja społeczna, Edukacja i wychowanie, Energia, Produkcja; Sprzedaż detaliczna; Ceny, Rolnictwo, Rynek pracy.


25.10.2016 - Aktualizacja danych

Zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Badania i innowacje, Produkcja; Sprzedaż detaliczna; Ceny, Transport i łączność.


11.10.2016 - Aktualizacja danych

Zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Edukacja i wychowanie, Energia, Finanse publiczne, Rachunki narodowe oraz Transport i łączność.


28.09.2016 - Aktualizacja danych

Zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Dochody ludności; Integracja społeczna, Edukacja i wychowanie, Energia, Produkcja; Sprzedaż detaliczna; Ceny, Rolnictwo, Rynek pracy.


23.08.2016 - Aktualizacja danych

Zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Edukacja i wychowanie, Rolnictwo.


11.08.2016 - Aktualizacja danych

Zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Rachunki narodowe, Edukacja i wychowanie, Rynek pracy, Transport i Łączność, Przedsiębiorczość, Ochrona zdrowia.


04.07.2016 - Aktualizacja danych

Zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Edukacja i wychowanie, Energia, Ochrona Środowiska, Rachunki narodowe, Wymiana międzynarodowa.


13.06.2016 - Aktualizacja danych

Zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Badania i innowacje, Edukacja i wychowanie, Ludność, Ochrona środowiska, Rachunki narodowe, Społeczeństwo informacyjne.


08.06.2016 - Aktualizacja danych

W bazie zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z większości obszarów tematycznych.


09.05.2016 - Aktualizacja danych

Zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Edukacja i wychowanie, Energia, Kapitał społeczny, Kultura; Turystyka; Sport, Ludność, Ochrona środowiska, Ochrona zdrowia, Przedsiębiorczość i konkurencyjność, Rachunki narodowe, Rolnictwo, Rynek pracy, Sprawność państwa i bezpieczeństwo publiczne, Transport i łączność.


08.04.2016 - Aktualizacja danych

Zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Edukacja i wychowanie, Ochrona środowiska, Produkcja; Sprzedaż detaliczna; Ceny, Przedsiębiorczość i konkurencyjność, Rynek pracy, Wymiana międzynarodowa; Inwestycje zagraniczne.


Aktualizacja danych

Zapraszamy do korzystania z przewodnika po najczęściej wykorzystywanych miarach opracowywanych przez statystykę publiczną. Niezbędnik statystyczny znajdziesz w zakładce Metadane i analizy.


25.02.2016 - Aktualizacja danych

Zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Badania i innowacje, Edukacja i wychowanie, Energia, Ludność, Ochrona środowiska, Produkcja; Sprzedaż detaliczna; Ceny, Przedsiębiorczość i konkurencyjność, Rachunki narodowe, Rolnictwo, Rynek pracy, Społeczeństwo informacyjne, Sprawność państwa i bezpieczeństwo publiczne, Transport i łączność.


31.12.2015 - Aktualizacja danych

Zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Badania i innowacje, Energia, Kultura; Turystyka; Sport, Ochrona środowiska, Rynek pracy, Społeczeństwo informacyjne, Transport i łączność.


23.11.2015 - Aktualizacja danych

Uprzejmie informujemy, że zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Edukacja i wychowanie, Ochrona środowiska, Przedsiębiorczość i konkurencyjność, Rachunki narodowe, Rolnictwo, Społeczeństwo informacyjne, Transport i łączność.


12.11.2015 - Aktualizacja danych

Uprzejmie informujemy, że zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Infrastruktura, Ochrona środowiska, Ludność, Transport i łączność, Rachunki narodowe, Rynek pracy.


01.10.2015 - Aktualizacja danych

System został zasilony danymi dla wskaźników monitorujących strategię ponadregionalną Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030 (przyjęta przez Radę Ministrów). Ponadto zaktualizowano dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Dochody ludności; Integracja społeczna, Edukacja i wychowanie, Energia, Infrastruktura, Kapitał społeczny, Kultura; Turystyka; Sport, Ludność, Ochrona środowiska, Ochrona zdrowia, Produkcja; Sprzedaż detaliczna; Ceny, Przedsiębiorczość i konkurencyjność, Rachunki narodowe, Rolnictwo, Rynek pracy, Transport i łączność, Wymiana międzynarodowa; Inwestycje zagraniczne


04.08.2015 - Aktualizacja danych

Do systemu włączono informacje z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (przyjętych przez zarządy województw), a także udostępniono nowe funkcjonalności pozwalające na prezentację danych dla krajów UE na poziomie NUTS 2. Ponadto zaktualizowano dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Dochody ludności; Integracja społeczna; Infrastruktura; Kultura, Turystyka, Sport; Ochrona zdrowia; Rachunki narodowe; rynek pracy; Sprawność państwa i bezpieczeństwo publiczne.


19.06.2015 - Aktualizacja danych

Uprzejmie informujemy, że zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Energia, Edukacja i wychowanie, Ludność; Przedsiębiorczość i konkurencyjność, Rynek pracy, Sprawność państwa i bezpieczeństwo publiczne, Rachunki narodowe, Transport i łączność.


28.04.2015 - Aktualizacja danych

Uprzejmie informujemy, że zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Badania i innowacje, Edukacja i wychowanie, Produkcja; Sprzedaż detaliczna; Ceny, Przedsiębiorczość i konkurencyjność, Rynek pracy, Społeczeństwo informacyjne, Sprawność państwa i bezpieczeństwo publiczne, Transport i łączność.


17.04.2015 - Aktualizacja danych

Do systemu włączono kolejny dokument programowy na lata 2014-2020, tj. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Ponadto zaktualizowane zostały dane z zakresu badań i innowacji.


09.04.2015 - Aktualizacja danych

Do systemu włączono kolejny dokument programowy na lata 2014-2020, tj. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Ponadto zaktualizowane zostały dane z zakresu energii, ochrony środowiska, transportu i łączności, infrastruktury oraz ochrony zdrowia.


19.03.2015 - Aktualizacja danych

Do systemu włączono kolejny dokument programowy na lata 2014-2020, tj. Program Operacyjny Polska Wschodnia. Ponadto zaktualizowane zostały dane z zakresu Transportu i łączności, Przedsiębiorczości i konkurencyjności oraz Badań i rozwoju. W dziale Analizy i opracowania zamieszczono zaktualizowane podstawowe informacje dla niektórych obszarów.


11.03.2015 - Aktualizacja danych

Uprzejmie informujemy, że zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Edukacja i wychowanie, Infrastruktura; Kultura; Turystyka; Sport, Produkcja; Sprzedaż detaliczna; Ceny, Przedsiębiorczość i konkurencyjność, Rachunki narodowe, Rolnictwo, Rynek pracy, Sprawność państwa i bezpieczeństwo publiczne, Transport i łączność.


27.02.2015 - Aktualizacja danych

Do systemu włączono kolejny dokument programowy na lata 2014-2020, tj. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.


10.02.2015 - Aktualizacja danych

Do systemu włączono dwa z sześciu dokumentów programowych na lata 2014-2020, tj. Program Operacyjny Polska Cyfrowa oraz Program Operacyjny Pomoc Techniczna. Ponadto zaktualizowane zostały dane z zakresu społeczeństwa informacyjnego.


04.02.2015 - Aktualizacja danych

Uprzejmie informujemy, że zostały uzupełnione dane dla lat 2013-2014 dla części wskaźników z obszarów tematycznych: Społeczeństwo Informacyjne, Sprawność państwa i bezpieczeństwo publiczne, Kultura; Turystyka; Sport, Kapitał społeczny. Ponadto zaktualizowane zostały dane dla części wskaźników z zakresu: Edukacja i Wychowanie, Produkcja; Sprzedaż detaliczna; Ceny, Transport i Łączność, Rynek Pracy.


19.01.2015 - Aktualizacja danych

Uprzejmie informujemy, że zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: rolnictwo; sprawność państwa i bezpieczeństwo publiczne; transport i łączność; rachunki narodowe.


02.01.2015

Została uruchomiona angielskojęzyczna wersja systemu STRATEG. Użytkownicy mogą przełączyć stosowany język klikając na ikonę EN/PL znajdującą się w górnym menu.


24.12.2014 - Aktualizacja danych

W bazie zaktualizowane zostały dane dotyczące rachunków narodowych i rachunków regionalnych oraz obszarów powiązanych, ze względu na wdrożenie Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA2010) do polskich rachunków narodowych. Uaktualnione zostały również dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: finanse, ludność, przedsiębiorczość, społeczeństwo informacyjne.


20.11.2014 - Aktualizacja danych

Uprzejmie informujemy, że w bazie STRATEG zostały uaktualnione dane dla części wskaźników z obszarów tematycznych: edukacja i wychowanie; rolnictwo, rynek pracy, ochrona zdrowia.


29.10.2014

Uprzejmie informujemy, że na podstronie „Pomoc” została udostępniona interaktywna instrukcja użytkownika systemu STRATEG. Ma ona formę filmów instruktażowych, prezentujących funkcjonalności systemu.


29.09.2014 - Aktualizacja danych

Zaktualizowane zostały dane za lata 2012-2013 dla części wskaźników z zakresu: ceny; edukacja i wychowanie; ludność; nauka i technika; przemysł i budownictwo; ochrona zdrowia i opieka społeczna; rolnictwo; społeczeństwo informacyjne; transport i łączność; wymiana międzynarodowa.


15.07.2014 - Aktualizacja danych

W Systemie zaktualizowano wartości dla wskaźników monitorujących 16 strategii wojewódzkich. W dziale Analizy i opracowania zamieszczono zaktualizowane teksty dot. podstawowych informacji dla obszarów: badania i innowacje, ludność, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, produkcja; sprzedaż detaliczna; ceny, rachunki narodowe, rynek pracy.


30.06.2014 - Aktualizacja danych

System został zasilony danymi dla wskaźników monitorujących 16 strategii wojewódzkich (przyjętych przez sejmiki województw) oraz 2 strategii ponadregionalnych: Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 i Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020 (przyjętych przez Radę Ministrów).


09.06.2014 - Aktualizacja danych

Do systemu włączono Umowę Partnerstwa (UP), zatwierdzoną w styczniu br. przez Radę Ministrów, a w maju br. przyjętą przez Komisję Europejską. Ponadto zaktualizowane zostały dane za lata 2012-2013 z zakresu: przedsiębiorczość, rynek pracy, świadczenia społeczne, infrastruktura komunalna, nauka i technika, ochrona zdrowia i opieka społeczna, wymiar sprawiedliwości, rachunki narodowe.


21.05.2014 - Aktualizacja danych

Do systemu włączono Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, która została zatwierdzona w kwietniu br. przez Radę Ministrów. Ponadto zaktualizowane zostały dane m.in. z zakresu bezrobocia, wynagrodzeń, zasobów mieszkaniowych, nauki i techniki, ochrony zdrowia i opieki społecznej, wymiaru sprawiedliwości, rachunków narodowych.


10.04.2014 - Aktualizacja danych

System został zaktualizowany m.in. o dane z zakresu ubóstwa, nakładów na B+R, infrastruktury, odnawialnych źródeł energii oraz wynagrodzeń.


05.02.2014 - Aktualizacja danych

System został zaktualizowany m.in. o dane dotyczące nakładów na B+R, innowacji, społeczeństwa informacyjnego, ubóstwa, edukacji i zdrowia. Uzupełniono również zakres informacji w obszarze rachunków regionalnych, a także wskaźników konkurencyjności oraz wyników testów PISA.


26.11.2013 - Aktualizacja danych

System został zaktualizowany o podstawowe dane z rachunków regionalnych, m.in. produkt krajowy brutto (PKB) ogółem i na 1 mieszkańca w złotych, dynamikę PKB w cenach stałych oraz wartość dodaną brutto (WDB) ogółem w złotych.


20.11.2013 - Aktualizacja danych

System został zaktualizowany m.in. o dane na temat notyfikacji fiskalnej w Polsce i krajach Unii Europejskiej (dług i wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych), globalnej produkcji rolniczej, odsetka dzieci w wieku 3-4 lata objętych wychowaniem przedszkolnym, liczbie osób przyjeżdżających/wyjeżdżających do pracy w zatrudnionych ogółem w powiecie.


30.09.2013 - System STRATEG już działa. Zapraszamy do korzystania z jego zasobów!


23.09.2013 - System został zasilony danymi!

Uprzejmie informujemy, że do dnia 23.09.2013 r. system został zasilony danymi dla ok. 930 zwymiarowanych wskaźników. Przewidywane jest dalsze rozszerzanie zasobów, w tym m.in. dodanie danych dla wskaźników monitorujących strategie wojewódzkie, kolejnych danych z systemu statystyki publicznej oraz z innych źródeł (np. Eurostatu). System będzie systematycznie wzbogacany nowymi informacjami, a także rozbudowywany o nowe funkcjonalności.

Aby STRATEG jak najlepiej spełniał oczekiwania Użytkowników liczymy na Państwa opinie i wskazówki.

Wszelkie sugestie, uwagi oraz zapytania dotyczące systemu STRATEG prosimy kierować na adres: strateg@stat.gov.pl


Copyrights © 2014 – Development monitoring system
The portal is co-financed from the European Social Fund
under the Human Capital Operational Programme 2007 - 2013.
Privacy policy and Web Accessibility Policy

STRATEG logos