Witamy w STRATEG'u

STRATEG to system stworzony przez GUS na potrzeby programowania i monitorowania polityki rozwoju. Zgromadzono w nim wskaźniki wykorzystywane do monitorowania realizacji strategii obowiązujących w Polsce (na poziomie krajowym, ponadregionalnym i wojewódzkim) oraz w Unii Europejskiej (strategia Europa 2020). Dodatkowo system udostępnia dane statystyczne istotne dla realizacji polityki spójności. Uzupełnieniem danych liczbowych są definicje pojęć i informacje metodologiczne oraz raporty i analizy tematyczne. Wraz z bogatym zestawem bazodanowym STRATEG oferuje funkcjonalne narzędzia ułatwiające analizę zjawisk w formie wykresów i map.
W interpretacji danych pomoże Państwu Niezbędnik Statystyczny

Zapraszamy do korzystania!

MAPY I WYKRESY

Obroty towarowe handlu zagranicznego na 1 mieszkańca
Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2015 r.


Copyrights © 2014 - System monitorowania rozwoju
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
Polityka prywatności oraz oświadczenie o dostępności

Logotypy STRATEG